Inspirující setkání poradkyň – jaké problémy řeší naše klientky…

Dnes jsem prožila nádherný den!!!  Plný inspirace, energie, povzbuzení do mé práce… Dnes bylo v Brně setkání poradkyň, které se věnují stejnému tématu jako já. Také jsme měly školení na téma Jak zvládnout klimakterium bez umělých hormonů (ale o tom až někdy příště…)

Každá z nás si připravila případovou studii určité klientky nebo určitého tématu a pod vedením zkušené gynekoložky jsme se vzájemně jedna od druhé učily a rozšiřovaly obzory našeho poradenství.

Jaká témata jsme řešily?

  • Jak pomáhá symptotermální metoda při řešení nechtěné neplodnosti
  • Postupy pomoci klientkám po vysazení hormonální antikoncepce a problémy, které se po dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce vyskytují
  • Správně určovat termín porodu, když máme delší či nepravidelné menstruační cykly a neprobíhá u nás ovulace 14. den cyklu, jak se běžně na gynekologii předpokládá
  • Pomocí symptotermální metody poznávat, zda je náš cyklus zdravý
  • Co nepříznivě ovlivňuje náš menstruační cyklus – špatná životospráva, narušené partnerské vztahy
  • Návrat plodnosti po porodu a při kojení
  • Bolesti a trápení žen po spontánním i umělém potratu
  • Jakým způsobem motivovat dospívající, aby svůj sexuální život spojovali se  vztahem dlouhodobého  láskyplného vztahu

Rozmanité příběhy a problémy mnohých žen a párů jsou ve své podstatě velice podobné. Často za nesoulad v intimní oblasti mohou úplně jiné nesrovnalosti ve vztahu. Velice často to je špatná komunikace, nezájem hledat společné aktivity a trávení volného času. Nemluvě o vědomém pěstování a kultivování vztahu, které by mělo být samozřejmostí. A mnohé páry vůbec netuší, že by o krásný životaschopný vztah měli pečovat…

U párů, které jsou otevřeni početí miminka se tato otevřenost často stává urputným usilováním o početí dítěte, momentálním životním smyslem až nárokováním „teď musíme dítě počít“. A toto nezdravé úsilí, nárokování se stává hlavním psychickým blokem, který naopak početí brání….

Věřím, že pochopení krásy a smyslu lidské sexuality jako vzájemného daru manžela manželce a opačně a prožívání úplného přirozeného sebedarování se v intimním spojení (tzn. bez umělé antikoncepce a nepřirozených zásahů) může velice posílit vztah a otevřít novou dimenzi prožívání manželské lásky.

Dlouhodobě se věnuji lidské plodnosti a neplodnosti. Učím své klienty žít zdravě bez antikoncepce. Učím je vědecké metodě na bezpečné rozpoznání plodné a neplodné fáze menstruačního cyklu. Těchto znalostí mohou využít, když chtějí otěhotnět nebo naopak se spolehlivě vyhnout početí dítěte. Zároveň život dle přirozených zákonitostí zvyšuje vzájemnou lásku, úctu a umožňuje vyjadřovat svou lásku pravdivou a hlubokou řečí našeho těla. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.